Seth คือใครในพระคัมภีร์?

Seth คือใครในพระคัมภีร์? ตอบSeth บุตรชายของอาดัมและเอวา (บุตรชายคนที่สามของพวกเขาที่มีชื่ออยู่ในพระคัมภีร์) เกิดหลังจาก Cain ฆ่า Abel (ปฐมกาล 4:8) อีฟเชื่อว่าพระเจ้าได้แต่งตั้งเขาให้มาแทนที่อาแบลและตั้งชื่อเขาว่าเซท ซึ่งหมายความว่าตั้งอยู่แทน (ปฐมกาล 4:25) ต่อมาเมื่อเซทอายุ 105 ปี เอโนชบุตรชายของเขาเกิด (ปฐมกาล 4:26) และเอโนชก็สานต่อสิ่งที่บางครั้งเรียกว่าเสททางพระเจ้าซึ่งนำไปสู่อับราฮัมเรื่องราวของ Cain ที่ฆ่าพงศ์พันธุ์ที่ชอบธรรม (อาเบล) และการที่พระเจ้าสร้างเมล็ดพันธุ์อื่น (Seth) ให้กลายเป็นแก่นกลางของแผนจากสวรรค์ ความชั่วร้ายพยายามกำจัดโลกแห่งความดีอยู่เสมอ และพระเจ้ามักจะขัดขวางแผนการของคนชั่ว มีเซธมาแทนที่อาเบลเสมอ โดยทางเชื้อสายของเสทที่พระเยซูประสูติ (ปฐมกาล 5:3–8, 1 พงศาวดาร 1:1, ลูกา 3:38)

หลังจากการกำเนิดของเอโนช บุตรชายของเซท พระคัมภีร์บอกเราว่า ในเวลานั้นมนุษย์เริ่มร้องออกพระนามของพระเจ้า (ปฐมกาล 4:26) ซึ่งยืนยันการทำนายล่วงหน้าของเอวาเกี่ยวกับจุดประสงค์ของการเกิดของเซท คำ เรียก ยังหมายถึงการประกาศซึ่งหมายถึงคนที่เป็นพยานเกี่ยวกับพระเจ้าต่อกัน โดยทางครอบครัวของ Seth ที่จัดระเบียบและนมัสการพระเจ้าที่แท้จริงองค์เดียวเริ่มเข้าสู่โลกที่ตกสู่บาป แม้ว่าลูกหลานของ Seth จะไม่ใช่คนแรกในสายของอาดัมที่พัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือความก้าวหน้าในอารยธรรม แต่พวกเขาเป็นกลุ่มแรกที่สรรเสริญและนมัสการพระเจ้าต่างจากลูกหลานของ Cain ตรงที่ Seth พิสูจน์ความสัตย์ซื่อต่อพระเจ้า จาก Seth ผู้เฒ่ามา ประเทศอิสราเอล และในที่สุดพระคริสต์ และพระคริสต์คือผู้ที่ไม่เพียงแต่ทำลายซาตานเท่านั้นแต่ยังประณามบาปและความตายด้วย (ลูกา 3:23–38) โดยทางเสทเองที่ลูกหลานของหญิงผู้นั้นมาที่จะทุบหัวงู (ปฐมกาล 3:15)เซทยังถูกกล่าวถึงในงานอื่น ๆ รวมถึงคัมภีร์ที่ไม่มีหลักฐาน (Sirah 49:16) งานหลอกๆ เช่น การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของอิสยาห์ กาญจนาภิเษก และชีวิตของอาดัมและเอวา ชื่อของเขายังถูกบันทึกไว้ในตำราความรู้บางเล่ม เช่น พระกิตติคุณของชาวอียิปต์ และบทความที่สองของ Great Seth

Top