หมวดหมู่: พระเยซูคริสต์

ชาวโรมันเฆี่ยนตี 39 พระเยซูหรือไม่?

ชาวโรมันเฆี่ยนตี 39 พระเยซูหรือไม่? ถูกต้องหรือไม่ที่พระเยซูถูกเฆี่ยน / เฆี่ยนตีสามสิบเก้าครั้ง?

อ่านเพิ่มเติม

ความหมายของ Agnus Dei คืออะไร?

ความหมายของ Agnus Dei คืออะไร? ความหมายต่างๆ ของ Agnus Dei เกี่ยวกับพระเยซูทรงเป็นลูกแกะของพระเจ้าคืออะไร?

อ่านเพิ่มเติม

พระเยซูทรงเป็นอัลฟาและโอเมกาหมายความว่าอย่างไร

พระเยซูทรงเป็นอัลฟาและโอเมกาหมายความว่าอย่างไร พระเยซูทรงเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดหมายความว่าอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม

อะไรคือความหมายของพระโลหิตของพระคริสต์?

อะไรคือความหมายของพระโลหิตของพระคริสต์? ทำไมพระโลหิตของพระเยซูจึงเน้นย้ำในพันธสัญญาใหม่?

อ่านเพิ่มเติม

เหตุใดเลือดและน้ำจึงออกมาจากฝ่ายพระเยซูเมื่อพระองค์ถูกแทง?

เหตุใดเลือดและน้ำจึงออกมาจากฝ่ายพระเยซูเมื่อพระองค์ถูกแทง? สัญลักษณ์เลือดและน้ำคืออะไร?

อ่านเพิ่มเติม

เหตุใดความจริงเรื่องการฟื้นคืนพระชนม์ทางกายของพระเยซูคริสต์จึงมีความสำคัญมาก

เหตุใดความจริงเรื่องการฟื้นคืนพระชนม์ทางกายของพระเยซูคริสต์จึงมีความสำคัญมาก สำคัญไหมที่พระเยซูฟื้นคืนพระชนม์ในพระวรกาย?

อ่านเพิ่มเติม

คริสต์วิทยาคืออะไร?

คริสต์วิทยาคืออะไร? บุคคลและงานของพระเยซูคริสต์คืออะไร? พระคัมภีร์สอนอะไรเราเกี่ยวกับเทววิทยาของพระเยซูคริสต์

อ่านเพิ่มเติม

พระคริสต์ทรงมีสองลักษณะหรือไม่?

พระคริสต์ทรงมีสองลักษณะหรือไม่? พระคริสต์มีธรรมชาติหนึ่งหรือสองอย่างหรือไม่? เหตุใดจึงสำคัญที่ต้องเข้าใจว่าพระคริสต์ทรงมีสองธรรมชาติ?

อ่านเพิ่มเติม

พระเยซูทรงทำให้พายุสงบลงมีนัยสำคัญอย่างไร

พระเยซูทรงทำให้พายุสงบลงมีนัยสำคัญอย่างไร ทำไมพระเยซูทรงทำให้พายุสงบลง? เหตุใดพระเยซูจึงยอมให้มีพายุตั้งแต่แรก

อ่านเพิ่มเติม

พระเยซูทำบาปได้ไหม?

พระเยซูทรงทำบาปได้ไหม ถ้าพระเยซูทำบาปไม่ได้ การทดลองครั้งนี้มีจุดประสงค์อะไร?

อ่านเพิ่มเติม

พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขน เสา หรือเสาหรือไม่?

พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขน เสา หรือเสาหรือไม่? พระเยซูทรงถูกตรึงบนกางเขนนั้นสำคัญไฉน?

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติของการตรึงกางเขนคืออะไร?

ประวัติของการตรึงกางเขนคืออะไร? การตรึงกางเขนเป็นอย่างไร? การถูกตรึงกางเขนเป็นอย่างไร?

อ่านเพิ่มเติม

ทำไมพระเยซูจึงสาปต้นมะเดื่อ?

ทำไมพระเยซูจึงสาปต้นมะเดื่อ? ถ้าไม่ใช่ฤดูของมะเดื่อ เหตุใดพระเยซูจึงสาปแช่งต้นไม้นั้น

อ่านเพิ่มเติม

ถ้าพระเยซูถูกตรึงในวันเตรียมการ เหตุใดพระองค์จึงทรงรับประทานอาหารปัสกาแล้ว

ถ้าพระเยซูถูกตรึงในวันเตรียมการ เหตุใดพระองค์จึงทรงรับประทานอาหารปัสกาแล้ว พระเยซูถูกตรึงในวันที่ลูกแกะปัสกาถูกฆ่าหรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม

พระคัมภีร์ภาคภาษาฮีบรูพยากรณ์ถึงการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเมสสิยาห์ที่ไหน?

พระคัมภีร์ภาคภาษาฮีบรูพยากรณ์ถึงการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเมสสิยาห์ที่ไหน? คำพยากรณ์ของพระเมสสิยาห์ในพันธสัญญาเดิมมีอะไรบ้าง?

อ่านเพิ่มเติม

อะไรคือความหมายที่สำคัญในพระคัมภีร์ไบเบิล?

อะไรคือความหมายที่สำคัญในพระคัมภีร์ไบเบิล? แคปสโตนคืออะไร? พระเยซูทรงเป็นทั้งศิลาหลักและศิลามุมเอกของเราอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม

พระเจ้าของพระคริสต์เป็นไปตามพระคัมภีร์หรือไม่?

พระเจ้าของพระคริสต์เป็นไปตามพระคัมภีร์หรือไม่? พระคัมภีร์สอนว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าที่จุติมาหรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม

พระเจ้าสร้างพระเยซูหรือไม่?

พระเจ้าสร้างพระเยซูหรือไม่? เหตุใดจึงสำคัญที่ต้องเข้าใจว่าพระเยซูไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้า?

อ่านเพิ่มเติม

พระเยซูทรงให้บัพติศมาหรือไม่?

พระเยซูทรงให้บัพติศมาใครหรือไม่? พระคัมภีร์บันทึกว่ามีใครรับบัพติศมาจากพระเยซูไหม? ทำไมพระเยซูไม่ทรงให้บัพติศมาผู้คน?

อ่านเพิ่มเติม

พระเยซูทรงฝ่าฝืนกฎสะบาโตหรือไม่?

พระเยซูทรงฝ่าฝืนกฎสะบาโตหรือไม่? พระเยซูรักษาในวันสะบาโตเป็นการละเมิดกฎหมายของโมเสสหรือไม่?

อ่านเพิ่มเติม
Top